Kompetencija:

advokatas Darius Sauliūnas imasi pačių svarbiausių ir sudėtingiausių bylų, atstovauja klientų interesus visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose. Turi ilgametės teisinio darbo patirties įvairiose teisės srityse, ypač intelektinės nuosavybės teisėje, žiniasklaidos teisėje, informacinių technologijų teisėje ir Europos Sąjungos teisėje.

Įgyta teisine praktika dalinasi su studentais per mokslinę ir pedagoginę karjerą Mykolo Romerio universitete.

Darius Sauliūnas taip pat yra .eu domenų vardų bylų arbitras Čekijos arbitražo teisme ir aktyviai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje, šiuo metu yra VšĮ „NVO teisės institutas“ valdybos narys.

Advokatas Darius Sauliūnas yra radijo laidos „Mano teisė“ bendraautorius ir vedėjas „Žinių radijuje“.

Darius Sauliūnas yra dirbęs Jungtinių Tautų vystymo programoje ir Raudonajame Kryžiuje. Taip pat dirbo vieno svarbiausių Lietuvos teisės mokslo žurnalo „Justitia“ atsakomuoju redaktoriumi.

Išsilavinimas:

2000 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo teisės magistro laipsnį.

2007 m. apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema „Interneto domenų vardai ir jų teisinė apsauga“.

Advokatūra:

2004 m. išlaikė advokatūros egzaminą ir tapo Lietuvos advokatūros nariu.