Civilinė teisė

Civilinė teisė

 • Konsultacijų teikimas aiškinant įstatymų nuostatas, teismų praktiką.
 • Sutarčių ruošimas, koregavimas.
 • Skolų išieškojimas.
 • Bylos dėl žalos atlyginimo.
 • Ieškiniai, apeliaciniai, kasaciniai skundai, taikos sutartys.
 • Atstovavimas visų instancijų teismuose, arbitraže, derybose su kontrahentu, notarų biuruose, antstolių kontorose.
 • Paveldėjimo klausimai (termino palikimui priimti atnaujinimas, atstovavimas nustatant palikimo priėmimo faktą, gaunant palikimo priėmimo liudijimą).
Šeimos teisė

Šeimos teisė

 • Santuokos nutraukimas (abiejų sutuoktinių bendru sutikimu arba dėl vieno iš sutuoktinio kaltės).
 • Tėvystės nustatymas, tėvystės nuginčijimas.
 • Vaiko išlaikymo klausimai.
Įmonių teisė

Įmonių teisė

 • Įmonių ir filialų steigimas.
 • Įmonių vidaus dokumentų ruošimas (įstatai, vienintelio akcininko sprendimai, akcijų pirkimo-pardavimo sutartys ir kt.)
 • Valdymo organo, akcininko (-ų) teisės bei jų registravimas, keitimas JAR‘e.
 • Įmonių restruktūrizavimo, bankroto bylos.
 • Viešųjų pirkimų pažeidimo bylos, viešųjų pirkimų dokumentų ir sprendimų nuginčijimas.
Konkurencijos teisė

Konkurencijos teisė

 • Kartelinių susitarimų, draudžiamos reklamos, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejų identifikavimas.
 • Atstovavimas LR Konkurencijos taryboje, visų instancijų teismuose.
Intelektinės nuosavybės ir IT teisė

Intelektinės nuosavybės ir IT teisė

 • Ginčai dėl domenų.
 • Autorių teisių gynimas.
 • Prekės ženklo registravimas.
Darbo teisė

Darbo teisė

 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatų aiškinimas.
 • Konsultacijų teikimas darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo klausimais.
 • Atstovavimas derybose su darbdaviu/darbuotoju, Darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose.
 • Bylos dėl neteisėto atleidimo iš darbo, paskirtų nuobaudų panaikinimo ir kt.
 • Nekonkuravimo, visiškos materialinės atsakomybės, konfidencialumo ir kt. sutarčių rengimas.
Administracinė teisė

Administracinė teisė

 • Prašymai, skundai, apeliaciniai skundai.
 • Atstovavimas visų instancijų teismuose.
 • Prašymų, skundų dėl administracinių nuobaudų panaikinimo ar sumažinimo parengimas, atstovavimas administraciniuose teismuose.
 • Administracinių nuobaudų panaikinimas (pvz. kelių eismo taisyklių pažeidimai).
 • Skundai dėl valstybinės valdžios institucijų, savivaldybių priimtų aktų ar veiksmų teisėtumo, atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.
Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė

 • Nukentėjusiojo/kaltinamojo ikiteisminis ir teisminis atstovavimas.
 • Pareiškimai dėl baudžiamosios bylos iškėlimo.
 • Skundai dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, apeliaciniai, kasaciniai skundai.
Europos Sąjungos teisė

Europos Sąjungos teisė

 • Europos Sąjungos teisės šaltinių analizė, konsultacijų teikimas.
 • Atstovavimas Europos Sąjungos Teisingumo Teisme ir Europos Sąjungos Bendrajame Teisme.