2016-2017

  • nepriekaištingas kliento atstovavimas baudžiamojoje byloje. Panaikintas neteisėtas apkaltinamasis nuosprendis dėl sukčiavimo bei apgaulingos buhalterinės apskaitos vedimo. Priimtas išteisinamasis nuosprendis.

2015-2016

  • profesionalus kliento, veiklą vykdančio statybos srityje, atstovavimas prieš Lietuvos Respubliką. Tikslas – priteisti turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl nepagrįsto ikiteisminio tyrimo ir neteisėto apkaltinamojo nuosprendžio. Atsakovai – ikiteisminio tyrimo tyrėjai, prokuroras ir teisėjas.

2014-2016

  • kliento (tiekėjo viešajame pirkime), atstovavimas prieš AB „Lietuvos paštas“. Tikslas – priteisti turtinę žalą, atsiradusią dėl neteisėto konkurentų, dalyvaujančių viešajame pirkime, sąrašo sudarymo.

2013

  • rezultatyvus kliento (leidybos bendrovės), atstovavimas prieš knygynų tinklą dėl bankroto bylos ir įšaldyto turto (knygų) grąžinimo.

2011

  • sėkmingas kliento atstovavimas prieš vieną iš Lietuvoje veikiančių bankų, dėl iš kliento sąskaitos dingusių pinigų. Bankas dėl aplaidumo neužkirto kelio, kai pasinaudojus pavogtu pasu, buvo išgryninti pinigai.

2009-2010

  • kliento atstovavimas (pastatų administravimo įmonė) byloje, kai draudimo bendrovė reikalavo atlyginti žalą, atsiradusią dėl tariamo pastato administratoriaus aplaidumo.

2008

  • profesionalus kliento (sporto klubo) atstovavimas byloje, kuri inicijuota pareiškus civilinį ieškinį dėl treniruotės metu mirusio sporto klubo kliento.

2007

  • patikimas klientų (įmonės akcininkų) atstovavimas prieš įmonės generalinį direktorių dėl patirtų nuostolių, kurie atsirado dėl generalinio direktoriaus aplaidumo įmonės valdyme (interesų konfliktas).

2006-2007

  • sėkmingas kliento atstovavimas byloje, kai dėl didelio neatsargumo statybos bendrovė (praleisdama nustatytus terminus) sukėlė žalą klientui (negalėjo persikelti į naujas įmonės patalpas ir veltui mokėjo už nuomą).

2005

  • kliento atstovavimas civilinėje byloje, kurioje apsaugos firma dėl aplaidumo sukėlė žalą klientui.